משתתף/ת יקר/ה שלום רב !

אנו מודים על השתתפותך בהדרכה / סדנה של אינקורס ומקווים שהפקת ממנה את מירב התועלת.

אנו משוכנעים כי תמיד יש מקום לשיפור ובכדי שנוכל לייעל את ההדרכות / סדנאות הבאות שלנו ולהתאימם לצרכיך,

ולכן נבקש את עזרתך במילוי שאלון זה :