בוחרים סוג קורס ואת היקף השעות הרצוי > משריינים מועד ושעה > מבצעים תשלום